Anclatges

 

L'anclatge tipus hèlix es compon d'un disc d'anclatge galvanitzat i una vareta d'anclatge en diferents longituds, encara que la més utilitzada és la de 650 mm.

 

 

 

És l'element que suporta el tir de la línia i tots els esforços i tensions laterals.

 

 

 

Es situa al darrera del pal extrem, a una distància entre 1 i 1'20 metres d'aquest i enfonsat sota terra.

 

Te que quedar subjecte a un tensor i aquest al pal extrem per assegurar una bona funció del producte.