Gripple

 

 

El Gripple és un element que serveix per a tibar el filferro, o per empalmar-lo.

 

És ràpid i de senzill maneig. Es posa una punta de filferro per cada forat del gripple, i gràcies al sistema de subjecció queda fixat.

 

 

 

Sense necessitat de preocuparte pel tipus de filferro que poses, ja que s'adapta al gruix d'aquest, sigui de 2'4 o 2'7mm.

 

Fàcil solució per als talls de filferro a la punta de l'emparrat. Màxim poder de tensió.