Perfils metàl·lics

 

Disposem d'una gran i variada carta de perfils metál·lic, de diferents tipus i mides, destinats al sector agrícola.

 

 

El pal extrem està fabricat amb un espessor de xapa de 2 mm., galvanitzat de 25 micres per ambdós costats el que li confereix una gran resistència mecànica, de cara a les exigències de l'agricultura moderna.

 

S'adapta a tot tipus d'emparrat; es aconsellable clavar-lo entre 1/3 i 1/4 de la longitud total del pal en funció de les característiques de cada finca. Presenta total garantia davant la corrosió.

 

Alta capacitat de torsió, que li permet l'absorció de vents laterals i impactes de la maquinaria. La seva gran versatilitat permet adaptar tot tipus de accessoris (tensors, elevadors, cadenetes...).

 

Les seves dimensions 50 x 45 estan estudiades per a assolir conjuminar el doble efecte de resistència i estabilitat de l'emparrat.

Disposem de les altures següents per als pals extrems: 1'80 m., 2'00 m., 2'20 m. i 2'50 m.

 

 

El pal intermedi està fabricat amb un espessor de xapa de 1'5 mm., menys el de 1'50m. que es de 1'2 mm, galvanitzat de 25 micres per ambdós costats. Presenta total garantia davant la corrosió.

 

Gran resistència mecànica: 8 nervis perfectament definits li confereixen una gran resistència, al mateix temps que li doten de gran rigidesa.

 

Resistència estàtica: El seu específic disseny de nervis assegura una enorme estabilitat i un perfecte assentament en el terreny.

 

Gran envergadura, que permet agafar un gran "mos de terra", aportant l'estabilitat òptima requerida per a l'emparrat.

 

 

Resistència dinàmica: La forma i secció d'aquest pal ho doten d'una alta capacitat de torsió. Permet així l'absorció de les tensions laterals del vent i dels possibles impactes de la maquinària.

 

Els allotjaments del filferro, la seva estudiada cavitat totalment eximeix d'arestes tallants minimitza la fricció del filferro, perllongant d'aquesta manera la seva vida útil.

 

 

 

El disseny en forma de "H" invertida assoleix una ràpida i senzilla col·locació del filferro, al mateix temps que impedeix enèrgicament que el filferro surti.

 

El seus forats alterns evita el debilitament del perfil en tota la seva extensió. La versatilitat dels nivells dels allotjaments permet pujar i baixar el filferro amb un senzill moviment. La distància entre allotjament és de 10 cm.

 

La distància recomanada entre pals és de 5 a 6 metres. Disposem de les altures següents per als pals intermedis: 1'50 m., 1'70 m., 1'80 m., 2'00 m., 2'20 m., 2'30 m. i 2'50 m..